Zaposleni na projektu

VSTOPNA INFORMACIJSKA TOČKA (VIT):
• obisk na domu zainteresiranega posameznika,
• ocena upravičenosti z ocenjevalnim orodjem,
• ocena kakovosti življenja,
• informiranje o storitvah in pravicah po obstoječih predpisih,
• posredovanje informacij o novem upravičencu koordinatorju,
• ponovna ocena upravičenih oseb ob spremembi stanja oziroma po 6 mesecih od prve ocene.

KOORDINATOR INTEGRIRANE OSKRBE (KIO)
KIO opravi prvi obisk pri osebi upravičeni do IO in izdela izvedbeni načrt, organizira in koordinira tim za IO.

TIM ZA CENTRALIZIRANO PRIPRAVO ZDRAVIL
Izvajanje novih storitev za pripravo zdravil, pomoč pri jemanju zdravil, edukacijo in svetovanje v zvezi z zdravili.

TIM ZA NOVE STORITVE V SKUPNOSTI
Izvajanje novih storitev osnovnih in podpornih dnevnih opravil zdravstvene nege in oskrbe.

TIM ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE SAMOSTOJNOSTI TER KREPITEV AVTONOMIJE POSAMEZNIKA
Izvajanje novih storitev za ohranjanje samostojnosti, krepitev avtonomije posameznika,
storitve psihosocialne podpore, zmanjšanje potreb po pomoči drugega in preprečevanje poslabšanja stanja uporabnika.

KADER ZA KREPITEV TIMA DRUŽINSKE MEDICINE
Izvajanje paliativne oskrbe. Paliativna oskrba je aktivna celostna pomoč pacientom z napredovano kronično neozdravljivo boleznijo ter njihovim bližnjim.

KADER ZA KREPITEV TIMA PATRONAŽNE SLUŽBE
V okviru projekta izvaja oceno tveganja za padce, oceno ogroženosti razjed zaradi pritiska, obravnavo oseb z inkontinenco, … Sodeluje z enoto družinske medicine.

Opis, namen in cilji operacije

Projekt uvaja nove storitve z namenom krepitve možnosti, da starejši ostanejo čim dlje v domačem okolju. Na ta način izboljšajo ali ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. V okviru projekta se bo vzpostavila povezava med sistemi zdravstva in socialnega varstva, z namenom, da se doseže kakovostna in varna kontinuirana obravnava posameznika.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija z Evropskega socialnega sklada.

Konzorcijski partnerji projekta

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR

Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor
www.danica-vogrinec.si
info@danica-vogrinec.si
+386 (0)2 48 06 100

Zdravstveni Dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9,
2000 Maribor
www.zd-mb.si
info@zd-mb.si
+386 (0)2 22 86 200

Zdravstveni Dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR

Trubarjeva ulica 27,
2000 Maribor
www.pomocnadomu.eu
info@pomocnadomu.eu
+386 (0)2 235 05 20

Zdravstveni Dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

MARKO STAMENKOVIČ - LEKARNA ARNICA MONTANA

Knafelčeva 31,
2000 Maribor
www.lekarna-arnica.si
info@lekarna-arnica.si
090 57 000

Obveščamo vas, da se projekt Usmerjena integrirana oskrba DOMA s 30. junijem 2022 zaključuje.

Veseli smo, da so bili uporabniki z našimi storitvami zadovoljni in da so lahko z našo pomočjo varno, dobro oskrbljeni in z ustrezno nego bivali v domačem okolju.