Kaj je integrirana oskrba?

Integrirana oskrba je sklop dobro načrtovanih in organiziranih storitev, ki so usmerjene v potrebe uporabnika z namenom krepiti možnost starejšim, da kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju, izboljšajo in čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti ter s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

Naše storitve vključujejo:

  • nove storitve v skupnosti (temeljna dnevna in podporna dnevna opravila),
  • nove storitve za ohranjanje in izboljšanje samostojnosti, krepitev avtonomije posameznika v institucionalnem varstvu starejših in v skupnosti,
  • nove storitve s področja e-oskrbe,
  • centralizirano pripravo zdravil,
  • paliativno oskrbo v skupnosti.

Opis, namen in cilji operacije

Projekt uvaja nove storitve z namenom krepitve možnosti, da starejši ostanejo čim dlje v domačem okolju. Na ta način izboljšajo ali ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. V okviru projekta se bo vzpostavila povezava med sistemi zdravstva in socialnega varstva, z namenom, da se doseže kakovostna in varna kontinuirana obravnava posameznika.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija z Evropskega socialnega sklada.

Konzorcijski partnerji projekta

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR

Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor
www.danica-vogrinec.si
info@danica-vogrinec.si
+386 (0)2 48 06 100

Zdravstveni Dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9,
2000 Maribor
www.zd-mb.si
info@zd-mb.si
+386 (0)2 22 86 200

Zdravstveni Dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR

Trubarjeva ulica 27,
2000 Maribor
www.pomocnadomu.eu
info@pomocnadomu.eu
+386 (0)2 235 05 20

Zdravstveni Dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

MARKO STAMENKOVIČ - LEKARNA ARNICA MONTANA

Knafelčeva 31,
2000 Maribor
www.lekarna-arnica.si
info@lekarna-arnica.si
090 57 000

Obveščamo vas, da se projekt Usmerjena integrirana oskrba DOMA s 30. junijem 2022 zaključuje.

Veseli smo, da so bili uporabniki z našimi storitvami zadovoljni in da so lahko z našo pomočjo varno, dobro oskrbljeni in z ustrezno nego bivali v domačem okolju.