Kdo so upravičenci?

Storitve v okviru projekta so brezplačne in so namenjene osebam starim 65 let ali več, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti ter pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravilih odvisne od pomoči drugih oseb v daljšem časovnem obdobju.

Vlogo za oceno upravičenosti lahko poda zainteresirani posameznik ali ob soglasju posameznika lahko vlogo poda tudi:

  • izbrani osebni zdravnik ali drug lečeči zdravnik,
  • pristojna patronažna medicinska sestra,
  • strokovni delavec Centra za socialno delo,
  • druga od vlagatelja pooblaščena oseba.

Osebe, ki so prejemniki pravic po predpisih s področja osebne asistence niso upravičene do novih storitev v okviru projekta.

OCENA UPRAVIČENOSTI

Ocena upravičenosti do integrirane oskrbe bo potekala na domu osebe in v institucionalnem varstvu z uporabo ocenjevalnega orodja. Če bo oseba upravičena do integrirane oskrbe, jo bo obiskal koordinator integrirane oskrbe, s katerim se boste dogovorile glede možnosti novih storitev.

Opis, namen in cilji operacije

Projekt uvaja nove storitve z namenom krepitve možnosti, da starejši ostanejo čim dlje v domačem okolju. Na ta način izboljšajo ali ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. V okviru projekta se bo vzpostavila povezava med sistemi zdravstva in socialnega varstva, z namenom, da se doseže kakovostna in varna kontinuirana obravnava posameznika.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija z Evropskega socialnega sklada.

Konzorcijski partnerji projekta

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR

Čufarjeva cesta 9,
2000 Maribor
www.danica-vogrinec.si
info@danica-vogrinec.si
+386 (0)2 48 06 100

Zdravstveni Dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9,
2000 Maribor
www.zd-mb.si
info@zd-mb.si
+386 (0)2 22 86 200

Zdravstveni Dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR

Trubarjeva ulica 27,
2000 Maribor
www.pomocnadomu.eu
info@pomocnadomu.eu
+386 (0)2 235 05 20

Zdravstveni Dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

MARKO STAMENKOVIČ - LEKARNA ARNICA MONTANA

Knafelčeva 31,
2000 Maribor
www.lekarna-arnica.si
info@lekarna-arnica.si
090 57 000